بدانید چه میخواهید

قدرت اراده و میل به پیروزی ، موفقیت و سامان دادن به زندگی و تسلط

 

بر آن تنها هنگامی در شما بیدار می شود که ?>

 

( بدانید چه میخواهید )

 

( و باور داشته باشید که هیچ مشکل و مسأله و مانعی نمی تواند جلو شما را بگیرد )

 

 

وجود موانع ، تنها به این معنی است که باید عزم خود را برای رسیدن به

 

هدفهای ارزشمند ، جزمتر کنید .

 

 

در زندگی هرگز بیشتر از ده درصد وقت خود را صرف هیچ مشکلی

 

نکنید . نود درصد بقیه را به راه حل بیندیشید .

 

انرژی خود را برای مسائل کم اهمیت هدر ندهید ... یادتان باشد که

 

بیشتر مسائل کم اهمیت هستند .

 

(( هر واقعه ای در آغاز ، بصورت رؤیاست ))

/ 0 نظر / 8 بازدید