شعر

قصة‌کویر?>?>?>

 

 چشمه ها جمع بشین

   

        کویر داره قصه میگه

 

 قصة تنهایشو

 

   با دردو باغصه میگه

 

 گوش کنین

 

  این ماجرا قصة بی وفائیه

 

              گوش کنین حرف من از جدائیه

 

 

 یادمه چشمه بودم

 

            یادمه برکه ای بود کنار من

 

                 چشمه ای پاک بایک ماهی ناز

 

 که توی برکة من شنا میکرد

 

   ماهیه هرجا میرفت زیر لب اسم من و صدا میکرد

 

     ماهیه به من میگفت دریا همینجاست مگه نه ؟

 

  دوباره سئوال میکرد

 

                            خشکی تو رویاست مگه نه ؟

 

 ماهی داد میزد اگه خشکی پیش بیاد

 

                  به وفاداری خود میکشمش

 

           ماهی بدجوری دل ربوده بود

 

                      برکة دل دل به اون سپده بود

 

 ماهیه ناز میکرد

 

     دل برکه ناز اون و میخرید

 

 ماهیه قهر میکرد

 

          دل برکه واسه قهر ماهیه

 

                                   ..........گریه میکرد

 

 ماهیه وقتی میخندید

 

       برکه ام از خوشحالی

 

           تو تموم سبزه ها آب نذری پخش میکرد

 

 چشم چشمة دلم همیشه به عشق اون گریه میکرد

 

                                  میجوشید

 

                                        اشک میریخت

 

                                               از غم او شکوه میکرد

 

 

 آره اون ماهی میگفت دوستم داره

 

                      اگه روزی گل سرخی بچینه

 

                                       واسة من میاره

 

 

 ولی دنیا میدونین

 

           هرچی که دوستش داری زود میگیره

 

 

  یادمِ  یه روزی گرم نبود

 

/ 0 نظر / 29 بازدید