یک راند دیگر مبارزه کن

?>?>

یک راند دیگر مبارزه کن ....

 

وقتی پاهایت چنان خسته اند که به زور راه میروی ....

 

( یک راند دیگر مبارزه کن )

 

وقتی بازوانت چنان خسته اند که قدرت گارد گرفتن نداری ..

 

( یک راند دیگر مبارزه کن )

 

وقتی خون از دماغت جاری است و چشمانت سیاهی می رود

 

و چنان خسته ای که آرزو میکنی حریف مشتی بر چانه ات بزند

 

و کار را تمام کند .................

 

                                              ( یک راند دیگر مبارزه کن )

 

وبه یاد داشته باش :

 

 

 

مردی که همواره یک راند دیگر مبارزه میکند

 

هرگز شکست نمی خورد

/ 2 نظر / 5 بازدید
احسان جان

سلام : خوبی آقا ... من درد در رگانم حسرت در استخوانم .. چيزی نظير آتش در جانم پيچيد .. با اين جمله ی شما خيلی با حالی و بابای ..

hasti

خيلی جالب بود .يک راند ديگر!!!